De opdracht 'Cybersecurity consultancy Reactie Beveiligingsincident' is teruggetrokken door de aanbestedende partij.

Reden van terugtrekking: Wij danken u hartelijk voor uw aanbieding op de opdracht ‘Cybersecurity consultancy Reactie Beveiligingsincident'. Helaas moeten we deze opdracht opnieuw gaan aanbieden om een potentiele leverancier alsnog in de gelegenheid te stellen een aanbieding te doen.